Een aantal financieringsproducten zijn u ongetwijfeld bekend. Wij noemen als voorbeelden een rekeningcourant-krediet en een lening. Als we echter dieper ingaan op de materie komen we bij complexere zaken als bijvoorbeeld een bullet-lening, een sale en leaseback constructie en factoring. Daarvoor is diepgaande kennis nodig van die producten. Bij complexere financieringsvraagstukken komen dergelijke zaken doorgaans ook aan de orde. Wij hebben een ruime kennis van het financieringsaanbod van banken. Daarnaast kunnen wij, richting financiƫle instellingen, onderbouwen waarom wij voor een dergelijke "niet standaardfinanciering" kiezen.