Natuurlijk heeft u heel goed nagedacht over het starten van een eigen bedrijf. U heeft allerlei informatie verzameld. Wellicht is u de moed in de schoenen gezakt, omdat u de weg niet goed kunt vinden. Om een goede start te maken en niet te verdwalen in regelgeving kunnen wij, als financieel adviesbureau, u behulpzaam zijn bij de start van uw nieuwe onderneming en de focus leggen op zaken die niet direct met de bedrijfsvoering te maken hebben. Wij kunnen u ontlasten daar waar het bijvoorbeeld een financieringsaanvraag betreft. Daarnaast is het van groot belang dat u vanaf de start periodiek wordt geïnformeerd over de stand van zaken binnen uw onderneming. Wij hebben reeds vele starters begeleid. Velen daarvan hebben die begeleiding zo op prijs gesteld, dat wij nog steeds periodiek contact hebben over de voortgang van de onderneming. Wij willen u ook graag van dienst zijn bij een succesvolle start van uw nieuwe onderneming.